Garpco är ett holdingbolag vars affärsidé består av förvärv, affärsutveckling och ett långsiktigt ägande av små och medelstora företag. Koncernen är uppdelad i tre affärsområden: Industriverktyg, Industrikomponenter i polymera material och Interiör och design. För ytterligare information om företagen, följ länken till våra bolag.

 

Självständig företagsamhet i engagerad koncern

    Aktuellt


  • november 2020

    Bokslutskommuniké, se Periodrapport Kv3 2020


  • oktober 2020

    OBS! Nytt datum för publicering av rapport Q3 är 2020-11-03.